Mae hwn yn ddarllenydd sgrîn wedi'i optimeiddio i weld yr Efelychydd Cyllideb. Golwg safonol

Ymgynghoriad ar Gyllideb RhCT 2019/20

Polisi Cwcis

Er mwyn i'r ap hwn weithio, rydym ar adegau'n gosod ffeiliau data bychain ar eich cyfrifiadur.  Cwcis yw'r rhain.

I wybod mwy am gwcis a sut i'w rheoli, ewch i allaboutcookies.org. Darllenwch ymlaen i gael manylion am sut ac ymhle rydyn ni'n defnyddio cwcis.

Sut byddwn ni'n defnyddio cwcis?

Mae'r ap yma'n defnyddio cwcis hanfodol ar gyfer sawl peth – mae rhestr o bob un isod ynghyd â rhesymau dros eu defnyddio, ac am faint byddan nhw'n para.

Caiff y cwcis hanfodol hyn eu defnyddio i lywio trwy'r wefan ac i reoli sesiynau, ac mae'n bosibl na fydd yr ap yn gweithio'n iawn hebddyn nhw. Dyw'r cwcis llywio'r wefan a rheoli sesiynau ddim yn cynnwys unrhyw wybodaeth y byddai modd adnabod pobl o'i herwydd. Maen nhw'n cael eu defnyddio i'ch helpu chi i gyrchu'r wefan ac i weld a llenwi'r holiaduron ymgynghori.

 

 

Enw'r cwci

Pwrpas

Hyd

Data bersonol sydd wedi'i gadw

Sesiwn

Yn caniatáu adnabod y defnyddiwr o fewn Efelychydd y Gyllideb fel bod modd cofio'u hatebion o dudalen i dudalen. Bydd yn cael ei ddileu pan fydd y defnyddiwr yn cyflwyno'i gyllideb neu ddod â'r sesiwn pori i ben.

Tan ddiwedd y sesiwn

Dim

Efallai bydd yr ap yma yn defnyddio cwcis dianghenraid (heb fod yn rhai hanfodol) ar gyfer sawl peth arall.  Does dim angen y cwcis dianghenraid yma i weithio'r ap yn iawn. Os caiff unrhyw gwcis dianghenraid eu defnyddio yn yr ap yma, byddan nhw'n cael eu rhestru isod.

 

Google Analytics

Mae'r wefan hon yn defnyddio Google Analytics, gwasanaeth dadansoddi'r we gan Google, Inc. (“Google”). Mae Google Analytics yn defnyddio “cwcis” sy'n ffeiliau testun ar eich cyfrifiadur, i helpu'r wefan ddadansoddi sut mae defnyddwyr yn defnyddio'r safle. Bydd yr wybodaeth a gynhyrchir gan y cwci ar sut rydych chi'n defnyddio'r wefan (gan gynnwys eich cyfeiriad IP) yn cael ei throsglwyddo i, a'i storio gan Google ar weinyddion yn yr Unol Daleithiau. Bydd Google yn defnyddio'r wybodaeth yma at ddibenion gwerthuso'ch defnydd o'r wefan, llunio adroddiadau ar weithgarwch y wefan i weithredwyr y wefan a darparu gwasanaethau eraill sy'n ymwneud â gweithgarwch y wefan a'r defnydd o'r rhyngrwyd. Efallai bydd Google hefyd yn trosglwyddo'r wybodaeth hon i drydydd parti lle bydd angen gwneud hynny yn ôl y gyfraith, neu lle bydd unrhyw drydydd parti'n prosesu'r wybodaeth ar ran Google. Fydd Google ddim yn cysylltu eich cyfeiriad IP ag unrhyw ddata arall sydd gan Google.

Trwy ddefnyddio'r wefan hon, rydych chi'n rhoi hawl i Google brosesu data amdanoch chi yn y dull ac i'r dibenion a nodir uchod.

Gallwch chi wrthod defnyddio cwcis trwy ddewis y gosodiadau priodol ar eich porwr, ond sylwch, os gwnewch chi hyn, mae'n bosibl na fyddwch chi'n gallu defnyddio popeth o fewn y wefan hon. Rydym wedi ymrwymo i ddilyn rheoliadau cyfathrebu electronig a phreifatrwydd yr ICO.

Mae Google Analytics yn gosod cwcis i'n helpu ni amcangyfrif yn gywir nifer yr ymwelwyr i'r wefan a maint y defnydd. Mae hyn er mwyn sicrhau bod y gwasanaeth ar gael pan ry'ch chi ei eisiau ac yn gyflym.

Enw'r cwci

Math o gynnwys i'w weld

Hyd

_utma

rhif wedi'i greu ar hap

2 flynedd

_utmb

rhif wedi'i greu ar hap

30 munud

_utmc

rhif wedi'i greu ar hap

Tan ddiwedd y sesiwn

_utmz

rhif wedi'i greu ar hap ynghyd â gwybodaeth ar sut cawsoch chi'ch cyfeirio i'r wefan (e.e. yn uniongyrchol neu drwy gyswllt, chwilio organig, chwilio trwy dalu)

6 mis

_ga

rhif wedi'i greu ar hap

24 mis

 

Hoffech chi ragor o fanylion am y cwcis a ddefnyddir gan Google Analytics? Ewch i wefan Google Code.

Dychwelyd i'r ymgynghoriad