Mae hwn yn ddarllenydd sgrîn wedi'i optimeiddio i weld yr Efelychydd Cyllideb. Golwg safonol

Ymgynghoriad ar Gyllideb RhCT 2019/20

Polisi Hygyrchedd

Manylion penodol

Nod Efelychydd Cyllideb yw bodloni Lefel AA WCAG (Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We) WAI (Menter Hygyrchedd y Rhyngrwyd) W3C, ac mae'n anelu at safon AAA lle y bo'n ymarferol.

Fe ddylai fod modd i'r rheiny sy'n defnyddio bysellfwrdd bwyso'r botwm tab i bori trwy gynnwys a defnyddio'r wefan hon yn llawn.

Caiff cyferbyniad ei brofi gan ddefnyddio dulliau awtomataidd sy'n rhoi prawf yn erbyn Meini Prawf Llwyddiant 1.4.3 Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.0 ynghylch cyferbyniad goleuedd, gan ddefnyddio algorithm cyferbyniad lliw Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG), fel sydd wedi'i ddiffinio ar wefan: http://www.w3.org/TR/WCAG20/#contrast-ratiodef

Dyw bysell cyrchu ddim yn gweithredu gyda'r Efelychydd Cyllideb.

Mae'r Efelychydd Cyllideb wedi'i ddatblygu gan ddefnyddio ARIA Menter Hygyrchedd y We (WAI) i sicrhau bod y wefan gyfan yn hygyrch i bawb o bob gallu, a'i fod yn rhoi'r profiad gorau posibl i ddefnyddwyr sy'n cyrchu â phorwyr modern a thechnoleg gynorthwyol.

Technoleg yr Efelychydd Cyllideb (yn ôl rhestr Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG) 2.0 ar wefan http://www.w3.org/TR/WCAG20/#technologydef) gan gynnwys HTML, CSS a JavaScript.

Cefndir

Bydd gwefan hygyrch yn caniatáu i'r defnyddwyr i gyd, waeth fo'u gallu, i ddod o hyd i wybodaeth a gwneud trafodion. Mae dau ddull cyflenwol i'w ddefnyddio ar gyfer ymgymryd â phrofion o safbwynt y Defnyddiwr a phrofion Awtomataidd/â llaw gan ddilyn canllawiau Canllawiau Hygyrchedd Cynnwys y We (WCAG)2.0.

Dyma nodau'r polisi hwn:

Amlinella'r polisi hwn y targedau ynghylch hygyrchedd sydd wedi'u pennu er mwyn sicrhau bod yr Efelychydd Cyllideb ar gael i bawb yn y gymdeithas, waeth fo gallu.

Datganiad hygyrchedd

Mae Delib yn ymrói i sicrhau bod yr Efelychydd Cyllideb ar gael i bawb (y cyhoedd a gweinyddwyr fel ei gilydd), waeth fo gallu.

Dychwelyd i'r ymgynghoriad